Pressrelease: Långshyttepartiet byter partibeteckning till Kommunlistan!

Vid Långshyttepartiets årsmöte beslutades att hos Valmyndigheten ansöka om ändring av partibeteckning till Kommunlistan. Valmyndigheten har i beslut meddelat tillstånd till ny partibeteckning – Kommunlistan.

Kommunlistan är ett tvärpolitiskt parti där Vi, oberoende av politiska grundvärderingar, samlas med ett gemensamt mål att utveckla Hedemora till en attraktiv kommun för dagens såväl som morgondagens kommuninnevånare.

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centalortens och Landsbygdens resursfördelning samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Vi sätter helheten i fokus och Vår plattform för framtiden bygger på följande grundfundament:

  • En hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs tillräckliga resurser. Närhet till hemmet även för landsbygdens barn.
  •  Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna
  •  Ett ökat byggande i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Upplåtande av strandnära och attraktiv tomtmark.
  •  Att näringslivsfrågorna ges hög status med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, tillgång till industrimark, enkla regelverk, korta handläggningstider och stöd till nyföretagande.
  •  En aktiv och aggressiv marknadsföring av Hedemora kommun som en bra kommun att leva och bo i och hit avsätta riktade ekonomiska och personella resurser.
  •  En ändrad syn på landsbygdens kommunikationer med fokus på pendlingsmöjligheter från de större orterna Vikmanshyttan, Västerby, Långshyttan, Smedby, Stjärnsund och Garpenberg.

Det är inget enkelt uppdrag att vända Hedemoras hittillsvarande negativa utveckling. Det kommer att ta tid, det är Vi väl medvetna om, men Vi har en vision om och en plattform för framtidens Hedemora.

I Hedemora Kommunfullmäktige representeras Kommunlistan av ordinarie ledamöter; Anna Dahlin, Allan Mattsson; Per Bengtsson och Ulf Kindlund. Ersättare är Vesa Remsu och George Larsson.

Vid partiets årsmöte valdes Per Bengtsson till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter är Anna Dahlin, Allan Mattsson, George Larsson, Kjell Berglund, Ulf Kindlund och Vesa Remsu.

Kommunlistan

För ett levande Hedemora – Trenden måste vändas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *