Kommunfullmäktige 2015-09-15

Vid fullmäktiges sammanträde 15 september fanns på agendan bl.a ”Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter” och Behandling av motion om mathållningen på särskilda boendet Granen”.  Båda motionerna resta av Kommunlistans Allan Mattsson i september 2014.

Motionen om uppstädning i kommunens orter avvisades av den politiska majoriteten som uppenbarligen inte delar vår och den övriga oppositionens uppfattning att det är ett gemensamt kommunintresse att hela kommunen ”hålls ren och snygg”. Ännu en fråga där centralorten särbehandlas. Vi (KL)och övriga ledamöter i oppositionen reserverade sig mot beslutet.

Motionen om mathållningen på Granen antogs däremot av ett enhälligt fullmäktige.

Vid fullmäktigesammanträdet 19 maj anmälde kommunlistan två interpellationer

  • interpellation om rekrytering av personal inom omsorgen.
  • interpellation om rekrytering av lärare.

den första ställd till ordförande för Omsorgsnämnden, och den andra till ordförande i Bildningsnämnden.

Man kunde förvänta sig att interpellationerna besvarats nu vid sammanträdet i september men så blev inte fallet. Varken ordförande i Omsorgsnämnden eller ordförande i Bildningsnämnden behagade avlämna svar. Kommunfullmäktiges ordförande påpekade att man kan förvänta sig att interpellationer besvaras vid nästkommande fullmäktigesammanträde efter det de anmälts.

Nästa fullmäktigesammanträde hålls 20 oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *