Rapport från Årsmötet 2017

Vid Kommunlistans (KL) årsmöte 2017-03-08 omvaldes Per Bengtsson till ordförande och övriga i styrelsen ingående ledamöter är; Allan Mattsson, George Larsson, Helen Edwards Lutsch, Kjell Söderberg, Ulf Kindlund och Vesa Remsu.

Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamot / ersättare i Kommunfullmäktige respektive nämnd /bolagsstyrelse.

Under 2016 har Kommunlistan varit representerat i Hedemora kommunfullmäktige med fyra mandat och likaså har partiet varit representerat i samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Under året har fem motioner rests och fem interpellationer har ställts.

Långshyttan 2017-03-08

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *