Kommunfullmäktige 2017-02-14

Vid fullmäktiges sammanträde 14 februari fanns på agendan bl.a ”Behandling av motion om att Hedemora kommun implementerar ”god” i stället för ”skälig” vid tillämpning av 4 kap 1§ SoL, Motionen inlämnad av Kommunlistans Allan Mattsson i oktober 2016. Motionen hade remitterats till Omsorgsnämnden som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå densamma, likaledes gjorde Kommunstyrelsen. I Fullmäktige blev resultatet inte oväntat avslag.

Folketshus i Långshyttan och IOGT-NTO hade till Fullmäktige ansökt om investeringsbidrag för energibesparande åtgärder om 845 kkr resp. 62 kkr. Inför omröstningen om Folketshus i Långshyttan lämnade KL:s ledamöter Allan Mattson och Ulf Kindlund lokalen pga. jäv. Vid omröstningen gav Kommunlistan bifall till båda ansökningarna.

Vid sammanträdet inlämnade Allan Mattson (KL) motion om ”att kommunen ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial problemlösning”. Motionen remitterades till Kommunstyrelsen för behandling.

För övriga punkter på agendan hänvisas till protokollet. (se kommunens hemsida)

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-03-28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *