Kommunfullmäktige 2017-04-25

Vid Hedemora kommunfullmäktige 2017-04-25 behandlades bl.a. en motion/förslag från Kommunlistan (KL) om extra stöd till elever som har lågt skolresultat. Skolpolitisk motion rörande social investering. Motionen var inlämnad 2015.

Det visar sig i skolforskningen, hos Skolkommissionen, hos Skolverket mfl att föräldrars socioekonomiska bakgrund speglar av sig i barnens skolresultat. Då säger skollagen att politiken skall sätta in extra resurser för att kompensera eleverna så att de bättre klarar skolans mål. Detta är ju oerhört viktigt för barnen framtid, att de klarar skolans mål, och för deras möjligheter att få jobb och en bra framtid. Det är detta motionen handlar om.

Men nej sa majoriteten i fullmäktige. Därmed bryter Hedemora mot lagen. Trots att Allan Mattsson läste aktuella lagparagrafer från talarstolen, hjälpte det inte. Vår motion/förslag röstades ner.

Vid fullmäktigemötet var också Allan Mattsons interpellationom planer för orterna utanför centralorten Hedemorauppe till behandling.

Under åren 2014, 2015 och 2016, har KS-förvaltningen investerat 50,5 mkr. Av dessa har man investerat 0,7 mkr på en ny bro över Tyllingboån resten är investeringar i centralorten.

I interpellationen ställde Allan frågan till kommunalrådet om/när motsvarande satsningar kommer att ske i de övriga orterna i kommunen. Svaret blev en nedlåtande sågning, hånfull och sarkastisk, formuleringar/svar som inte anstår ett kommunalråd som tar sin ledande politiska roll i kommunen seriöst. Han borde veta bättre.

Vi i Kommunlistan kommer naturligtvis inte att nedslås av detta utan vi kommer för resten av den här mandatperioden att fortsatt ta strid för kommundelarna utanför centralorten. Drygt hälften av kommunens invånare bor trots allt utanför centralorten och här finns också behov att täcka.

Personnytt

Till ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Kjell Söderberg (KL) utsågs Inga-Britt Johansson (KL), Stjärnsund.

Kjell Söderberg kvarstår som ersättare i Kommunstyrelsen

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-06-13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *