Kommunfullmäktige 2017-06-13

Vid Hedemora kommunfullmäktige 2017-06-13 behandlades bl.a. en motion/förslag från Kommunlistan (KL) om att låta utreda hur många barn i kommunen som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och att utifrån denna undersökning föreslå en höjning av normen för försörjningsstödet för att i möjligaste mån motverka att barn hamnar i ekonomisk utsatthet. Motion om barnfattigdom. Motionen var inlämnad 2016.

Motionen hade av kommunfullmäktige remitterats till Omsorgsnämnden för behandling som beslutade att avslå begäran om vidare utredning av barnfattigdom. Även kommunstyrelsen avslog begäran.

Vid fullmäktigesammanträdet avslog majoriteten S;C;V och med stöd av MP den del av motionen som avsåg att utreda hur många barn i kommunen som befinner sig i en utsatt situation. Förslaget fick förutom av oss i KL stöd av M och L.

I den del av förslaget som avsåg att föreslå en höjning av normen för försörjningsstödet stöddes förslaget enkom av Kommunlistan.

I första delen av beslutet reserverade sig ledamöterna från KL,M och L mot beslutet och i andra delen reserverade sig KLs ledamöter.

När 12 % av kommunens barn befinner sig i en situation med utsatt ekonomi kan det tyckas anmärkningsvärt att förslaget inte fick stöd från S och V som vanligtvis säger sig ta ställning för de svaga i samhället. Man var således från deras sida inte ens beredd att låta utreda frågan.

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-09-12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *