Möte med ledningen för Södra Dalarnas Sparbank.

Södra Dalarnas Sparbank meddelade 2017-08-08 att man kommer att lägga ner kontoret i Långshyttan och flytta verksamheten till Hedemora. Vi, Kommunlistan, kontaktade då ledningen för Banken och bad om att få träffa den verkställande ledningen och styrelsen för banken. Vår begäran fick från bankledningen ett positivt mottagande och fredagen den 8 september sammanträffade representanter för banken och Kommunlistan hos banken.

Från bankledningen deltog Mirja Herrdin VD, Jonas Nyberg VVD, Thomas Källström Företagschef och från styrelsen Ann Frisk och Anders Larsson. Från Kommunlistan deltog Per Bengtsson och Ulf Kindlund

Anders Larsson, Ulf Kindlund, Per Bengtsson, Mirja Herrdin, Jonas Nyberg, Ann Frisk, vid kameran Thomas Kjällström

 

Mötet präglades av en öppen och konstruktiv dialog och i en positiv anda. Bankledningen redogjorde öppet och konkret för de bakomliggande orsakerna till sitt svåra beslut och där förändrade kundmönster men än mer där strängare EU- och nationella regler spelat en avgörande roll. Höjda säkerhetskrav och ökade kostnader. Bankledningen har i sin riskanalys gjort bedömningen att åtgärderna är nödvändiga för att långsiktigt trygga bankens verksamhet.

Från kommunlistan beklagade vi nedläggningsbeslutet och framförde de negativa konsekvenser som nedläggningen av kontoret kommer att medföra för bankens kunder i Långshyttan och dess omgivningar. Vi redogjorde också för de starka reaktioner och yttringar som Kommunlistans företrädare mött den senaste månaden från kunder till banken.

Bankens beslut ligger fast, något annat var inte heller väntat. Vi framförde från Kommunlistan behovet av att banken då vidtar åtgärder för att begränsa de olägenheter som enskilda kunder kommer att drabbas av. Även här hade vi en positiv och öppen dialog och bankledningen instämde i behovet att försöka finna enskilda lösningar. Några bindande detaljerade löften gavs inte men inriktningen är klar. Vi kommer att hålla oss informerade om utvecklingen och om nödvändigt återkomma till banken.

Beslutet att stänga bankens kontor är något som vi som kunder och/eller politiker naturligtvis kan ha synpunkter på men det är bankens styrelse och verkställande ledning som bär det yttersta ansvaret för bankens utveckling och fortbestånd och därmed har att ta beslut som detta. Då bankens styrelse gjort bedömningen att stängningen av bl.a. kontoret i Långshyttan är nödvändigt för att långsiktigt trygga verksamheten för Södra Dalarnas Sparbank så får vi hoppas att beslutet borgar för att vi även i framtiden kommer att ha en lokal bank med sitt huvudkontor i Hedemora. För visst är det en styrka för Hedemora kommun att ha huvudkontoret för Södra Dalarnas Sparbank inom kommungränsen.

 

2017-09-10

Per Bengtsson                             Ulf Kindlund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *