Fullmäktige sa nej till 80-90-100 modellen!

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12 avslogs Kommunlistans (KL) motion om införandet av 80-90-100-modellen inom skolan. Det är en modell för att få äldre lärare att orka till pensionen och innebär en möjlighet för de lärare som närmar sig pensionsåldern att jobba 80 procent av tiden, med 90 procent i lön, och med 100 procent i pensionsgrundande lön.

Under hösten 2016 anmälde Kommunlistan motionen till Fullmäktige med förslag om modellens införande inom skolan.

Bakgrunden är att lärarbristen hotar Sveriges välstånd och lärarbristen är stor, så också i Hedemora. Om 10 år kommer det att fattas 65 000 lärare i Sverige. Hedemora kommun har och kommer att få sin andel av bristen på lärare, under kommande 10 årsperioden beräknas c:a 100 lärare i Hedemora att gå i pension. Samtidigt vet vi att duktiga lärare är det viktigaste verktyget för att nå kunskapsmålen.

Långt fler lärare än i dag måste vilja stanna kvar i yrket och då är arbetsvillkoren avgörande.Det kan gälla lönen, möjligheter till kompetensutveckling i yrket, avlastning i arbetssituationen m.m. En pusselbit att få lärare att stanna kvar i yrket är att införa 80-90-100 – modellen i skolan.

Vi (KL) ser med oro på utvecklingen och menar att ett införande av 80-90-100-modellen gör skillnad och i detta får vi stöd av Lärarförbundet i Hedemora som anser att modellen ska införas för att få fler lärare att orka jobba längre.

Vår (KL) motion avslogs av Fullmäktige men vi återkommer i frågan i nästa mandatperiod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *