Rivningen av Solgården – En sorglig historia!

Till dagens (27/9) sammanträde i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden var kommunchefen Annika Strand och Lokal- och markavdelningens Niklas Arfs kallade för att informera om läget i rivningen av Solgården, Långshyttan. Anledningen till nämndens begäran är att rivningen av Solgården dragit ut på tiden och ännu inte påbörjats trots att frågan varit föremål för behandling sedan tidigt 2015. Vid nämndens sammanträde 2017-01-25 och efter Kommunlistans agerande påpekade nämnden vikten av att rivningen av Solgården påskyndades. Frågan var på initiativ av Kommunlistan också uppe till behandling vid nämndens sammanträde 21 juni, och ännu har ingen rivning påbörjats. Därav nämndens begäran om Kommunchef och Lokal- och markavdelningens närvaro vid dagens sammanträde.

Deltog gjorde dock endast Lokal- och markavdelningens Niklas Arfs.

Enligt Arfs förklaras fördröjningen av rivningen vara en fråga om prioritering inom avdelningen till följd av knappa resurser. Uppenbarligen har annat prioriterats högre av avdelningen för Lokal- och mark. Man kan undra vad?

Enligt nu liggande plan kommer anbudsunderlag att läggas ut inom två veckor från nu och anbudstiden är 45 dagar. Därefter kan entreprenör för rivning kontrakteras och rivning kan i bästa fall påbörjas runt årsskiftet. Vi får väl se hur det blir med det. Så här långt kan man tycka att det hela är en sorglig historia och som vittnar om Kommunens ineffektivitet.

Vi får innerligt hoppas att ingen kommer till skada i den förfallna byggnaden innan Kommunen får tummen ur!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *