Det mörknar i horisonten för skolan

Vid Kommunfullmäktiges i Hedemora sammanträde 2017-11-21 fastställdes Budget för 2018. Som väntat antogs majoritetens, S+C+V, budgetalternativ och där man fullt medvetet tillåter sig att underfinansiera Bildningsförvaltningen med c:a 20 mkr. Vi i Kommunlistan reserverade oss mot beslutet och hade i vårt budgetalternativ tagit höjd för de åtaganden som vilar på Skolan och avsatt 408,8 mkr mot majoritetens 391,2 mkr. Nu vilar ett besparingskrav på Skolan på c:a 20 mkr för 2018 och då vi i debatten krävde svar från majoriteten var pengarna skulle tas möttes vi av en total tystnad. Det intressanta är att Centerns representant i Bildningsnämnden i debatten stod upp för samma uppfattning om underfinansiering och lade ett eget tilläggsyrkande om ytterligare närmare 20 mkr till Skolan, men även detta avisades bryskt.

Ett besparingskrav inom skolan på 20 mkr, vilket motsvarar c:a 5%, kommer att slå mot hela verksamheten. När 80% av kostnaderna utgörs av personalrelaterade kostnader så kommer besparingarna till stor del gå ut över personal och därmed också över eleverna. 20 mkr motsvarar ett 40-tal lärartjänster. Nedläggning av landsortsskolor kommer säkert också att aktualiseras, dock först efter nästa års val och några besked före valet är inte att räkna med. Vi minns fortfarande alla löften inför valet 2010 och vad som sedan hände med skolan i Stjärnsund.

I oktober (2017) presenterade Lärarförbundet rankningen ”Sveriges bästa skolkommun”. Hedemora kommun hamnar i rankningen, på plats 186 bland landets 290 kommuner. I den nedre tredjedelen (36% lägsta). För två år sedan låg Hedemora kommun på plats 31! Bland de c:a 10 % högst rankade. Att på två år falla i ranking med 155 platser, från 31 till 186, är inte bara allvarligt utan alarmerande och måste tas på allvar.

Sjuktalen i Hedemora kommun har under senare år tillåtits skena iväg till oacceptabelt höga nivåer, så också bland våra lärare. I Lärarförbundets ranking hamnar kommunen på plats 251 av Sveriges 290 kommuner. Bland de 13% lägst rankade. Att många i skolans värld upplever sin arbetssituation som stressig och otillfredsställande torde stå klart. Något också många lärare vittnar om.

Tillgången på behöriga/legitimerade lärare är och kommer under lång tid att vara en bristfaktor i samhället. Kommunerna kommer att slåss om de behöriga/legitimerade lärare som finns. Även Hedemora måste kunna ta den fajten. Då duger det inte att som i Lärarförbundets ranking när det gäller behöriga lärare inta även här en plats i bottenregionen, bland den nedre fjärdedelen, plats 219 av 290.

Som framgår av Lärarförbundets ranking av ”Sveriges bästa skolkommun” så har Hedemora en resa att göra. Det är inte genom besparingar inom skolans värld vi kan trygga tillgången på duktiga lärare och därmed ge den unga generationen de bästa förutsättningarna inför livet.

Hedemora behöver en ny politik för skolan…Kommunlistan har redan politiken!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *