Tidiga julpaket

Vid årets sista Kommunfullmäktigesammanträde hände något helt unikt, fyra av Kommunlistans Allan Mattson i maj 2017 inlämnade motioner besvarades och bifölls av Fullmäktige.

  • Motion om uppförande av omklädningshytter vid Rällingbadet och vid Långsbrobadet i Långshyttan bifölls och med uppdrag till Kommunens lokal- och markavdelning att tillgodose att omklädningshytter och toaletter finns tillgängliga vid kommunens samtliga badplatser under sommarsäsongerna.
  • Motion om målning av hopptornet vid Rällingbadet i Långshyttan kan sägas vara besvarad / bifallen då målningen av hopptornet genomförts under sommaren 2017
  • Motion om trivselåtgärder vid Centrumparken/”Kesolunden” i Långshyttan bifölls och med uppdrag till lokal- och markavdelningen att bjuda in allmänheten till ett öppet möte där medborgarna kan framföra idéer på Kesolundens framtida utformning och innehåll. Vidare skall lokal- och markavdelningen sammanställa inkomna idéer gällande Kesolundens utformning och innehåll, och förslagen ska tas med i investeringsförslagen till mål- och budget för 2019.
  • Motion om hundlatriner i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg anses vara besvarad / bifallen då Hedemora Kommun under året gjort en översyn av antalet hundlatriner och behov av hundlatriner i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg . Hundlatriner finns nu utplacerade även om antalet latriner kunde vara fler.

Att få fyra av våra motioner, som dessutom riktas mot kommunens ytterområden, positivt behandlade vid samma sammanträde är unikt men som Allan Mattsson sammanfattade; ”det är ju valår 2018”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *