Vid Kommunfullmäktigesammanträdet 2018-03-13….

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 13 mars ställde Kommunlistan genom Allan Mattson tre interpellationer och alla till ordförande i kommunstyrelsen.

Den första gäller Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att mat till äldreboendet Granen i Långshyttan ska tas från Jonsboskolans kök och som ännu inte har verkställts.

Då Omsorgsnämnden vägrat följa Kommunfullmäktiges beslut så frågas;

  1. Kan en enskild nämnd vägra följa ett beslut fattat av kommunens högsta beslutande instans?
  2. I så fall. Vilka kriterier föreligger för att en nämnd skall kunna vägra följa ett Fullmäktigebeslut?

 

Den andra interpellationen gäller den rådande bristen på legitimerade lärare och brist på undersköterskor.

I en av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) nyligen presenterad rapport – Ekonomirapporten okt 2017 – presenteras dystra utsikter för landets kommuner de kommande åren. Starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad skatteutveckling innebär att det krävs åtgärder för att klara kommunernas åtaganden. Tillsammans med demografin/ den snabba befolkningsökningen som medför ett ökande behov av skola, vård och omsorg leder detta till svårigheter för kommunerna att finansiera verksamheten.

Med utgångspunkt från SKL:s rapport frågas;

  1. Har ni i den styrande majoriteten diskuterat vilka åtgärder ni ämnar vidta med anledning av SKL:s rapport?
  2. På vilket sätt tänker ni i majoriteten säkerställa minst oförändrad nivå/kvalitet inom skola vård och omsorg?
  3. Har kommunen utifrån demografin kartlagt inom vilka områden det kommer att bli brist på anställda, och..
  4. Har ni någon plan över hur ni skall kunna rekrytera utbildade lärare och undersköterskor åren 2019-2022?

 

Den tredje interpellationen gäller varför bildningsnämndens ram för 2018 inte tilldelats de resurser som regeringen avsett skulle tillfalla skolan.

Frågan lyder;

Varför har inte Bildningsnämndens ram tilldelats de resurser som regeringen avsett skulle tillfalla skolan?

 

Kommunstyrelsens ordförande har meddelat att interpellationerna kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Vi emotser med intresse svaren på interpellationerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *