Valnämndens flytt av vallokal i Vikmanshyttan.

Med anledning av turerna kring vallokal i Vikmanshyttan vill vi från Kommunlistan lämna följande kommentar.

Patrik Lindström ägare av före detta Folkets Hus i Vikmanshyttan och därtill kandidat för Kommunlistan driver i lokalerna tre från varandra helt skilda verksamheter. Simulatorhallen – Vikmanshyttan, Gästgården – Gymcenter, Gästgården – Fest och underhållstjänst.

Under våren kontaktades Patrik Lindström av Hedemora kommun om man fick använda hans lokaler som röstlokal vid det kommande valet. Lämplig lokal var den tidigare restaurangen som ligger i verksamheten Fest och underhållstjänst. Avtal om att använda den tidigare restauranglokalen träffades muntligt. Skriftligt avtal med kommunen har ej upprättats, ej heller har Kommunen meddelat några föreskrifter över vad som gäller för tillhandahållande av vallokal.

Till verksamheterna Simulatorhallen och Gästgården-Gymcenter har Patrik kopplade Facebook sidor för att hålla sina besökare uppdaterade och senare som kandidat för Kommunlistan har han här gjort inlägg ämnade att stödja sin kandidatur för Kommunlistan. Politiska inlägg eller annan politisk annonsering har inte gjorts i anknytning till den för valet avsedda lokalen som är placerad i verksamhetsdelen Gästgården-Fest och underhållstjänst.

I av Valmyndigheten utgiven ”Information om val till riksdag, kommun och landsting 2018” anges för Vikmanshyttans distrikt som vallokal ”Gästgården, fd Folkets Hus”. Detta är missvisande då en korrekt beskrivning också skulle innefattat att vallokalen är belägen i den tidigare restaurangen som ligger i Gästgården- Fest och underhållstjänst. Valmyndigheten som ansvarar för informationen har således lämnat ofullständig information som senare tagits som intäkt för att ifrågasätta att använda f.d restaurangen som vallokal.

Till valnämnden har inkommit anmälan om att Patrik i anslutning till vallokalen lagt ut partipolitisk propaganda. På denna anmälan har sedan nämnden beslutat att flytta till annan vallokal. Som underlag för beslutet har enligt uppgift en ”skärmdump” från Facebook legat. Det anmärkningsvärda är att valnämndens ordförande Leif Fredriksson (S) före beslut inte inhämtat kommentarer eller förklaring från Patrik Lindström som då kunde ha klargjort hur hans olika verksamheter bedrivs och att någon politisk information inte annonserats i anslutning till den tilltänkta vallokalen. Vidare har på valnämndens uppdrag såväl kommunjurist och jurist på länsstyrelsen till valnämnden lämnat rekommendation att flytta till annan lokal utan att ha informerat sig om de faktiska förhållanden som råder utan helt förlitat sig på den information som Valmyndigheten distribuerat och som är missvisande. Valnämnden har enligt vår uppfattning tagit beslut i ärendet utan att ha tillgång till alla fakta i målet. Rimligtvis kan man begära att ordföranden inför beslut ser till att all adekvat information finns tillgänglig. Detta är enligt vår mening inte fallet. Ett telefonsamtal hade räckt.

Patrik Lindström (Kommunlistan) har i enlighet med sin grundlagsskyddade rätt på forum inte kopplade till den för valet avsedda lokalen framfört politiskt budskap som av krafter tagits till intäkt för att flytta vallokalen och därmed ifrågasätta Patriks agerande. Företrädare för andra partier har också i olika media använt situationen till att misskreditera såväl Patrik som Kommunlistan. Valnämnden har därmed tyvärr blivit en bricka i valrörelsen och dess ordförandes (brist på) agerande måste ifrågasättas.

Vår representant i valnämnden valde att inte gå emot valnämndens beslut då det gällde en av våra egna och då vi som parti anser att det i fråga om vallokal inte ska behöva uppstå några tveksamheter och vi kommer att göra detta även fortsättningsvis om ifrågasättande av andra utsedda vallokaler kommer upp på agendan. Vi har fått sådana indikationer.

Vi har muntligt till Valnämndens ordförande framfört våra synpunkter och också avhandlat frågan med kommunens jurist men utan framgång, vilket inte heller var väntat. Vi publicerar därför vår syn på hur frågan hanterats så att du som väljare/läsare själv kan bilda dig en uppfattning om spelet kring vallokalen i Vikmanshyttan och Patrik Lindströms agerande.

Kommunlistan

Per Bengtsson

(ordförande)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *