Kommunfullmäktige och Nämnder

Kommunlistans valda representanter i Nämnder, Utskott och Stiftelser för mandatperioden 2019-2022

Ordinarie                                                    Ersättare

Kommunfullmäktige

Allan Mattson                                             Ulf Kindlund

Per Bengtsson                                            Inga-Britt Johansson

Joanna Gahnold                                         Anneli Moilanen

Larz Andersson

Patrik Lindström


Kommunstyrelsen

Allan Mattsson                                         Larz Andersson

Per Bengtsson                                           Joanna Gahnold

Kommunstyrelsens arbetsutskott

– –                                                                 Allan Mattsson

Strategiutskott

Per Bengtson                                            Allan Mattsson


Bildningsnämnd

Allan Mattsson                                           Jennie Vikström

–                                                                  Joanna Gahnold


Omsorgsnämnd

Inga-Britt Johansson                              Joakim Svedlund


Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd

Larz Andersson                                      Patrik Lindström


Jävsnämnd

– –                                                                 Viktor Wirycz


Valnämnd

Allan Mattsson                                          Josefine Gruvsjö


Stiftelsen Husbyringen

– –                                                                  Inga-Britt Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *