Presentation av kandidat nr. 3 till Kommunfullmäktige

Namn: Joanna Gahnold
Ålder: 20år

I våras tog jag studenten och under studietiden har jag arbetat inom hemtjänsten i Hedemora kommun. Jag har såväl i skolan som inom omsorgen mött saker som inte är bra och måste förändras. Därför vill jag engagera mig i kommunpolitiken. Att det blev Kommunlistan föll sig naturligt då det är ett parti som verkar lokalt och med fokus på lokala frågor och utan koppling till gängse partipolitiska ställningstaganden. Dessutom vill Kommunlistan verka för en jämnare fördelning av kommunens resurser mellan centralort och landsbygd.

Frågor som engagerar mig speciellt är villkoren för de äldre och deras möjligheter till att välja boendeformer som passar den enskilde. Skolan är ett annat område och här är det viktigt att skolan anpassas till eleverna och inte tvärt om. Att landsbygdens skolor får finnas kvar och att barnen får växa upp i sin trygga hembygd.

Det är genom näringslivet som tillväxt kan skapas och som ger ökade skatteintäkter till kommunen och därmed möjlighet till bra omsorg och skola. Men det är också genom näringslivet arbetstillfällen skapas som ger oss unga möjlighet att finna jobb i Hedemora och att kunna bo kvar här. En viktig fråga för alla oss unga.
Jag kommer att verka för att Hedemora blir en levande kommun i alla sina delar så därför lägg din röst på mig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *