Presentation av kandidat nr. 6 till Kommunfullmäktige

Namn: Vesa Remsu 
Ålder 58år

Jag ställer upp i valet för att jag vill att hela Kommunen skall vara levande.

Brinner för att idrottslivet skall leva vidare i hela Kommunen.
Se till att Idrottsledarna får hålla på med idrotten och inte massa annat.
Jag kommer att verka för kostnadsfria Idrottsaktiviteter i Kommunens Idrottsanläggningar för ungdomarna.

Jag arbetar på LVM Älvgården SIS.
Mina intressen Golf, Ishockey och Resor.

Läs mer på www.kommunlistanihedemora.se

Presentation av kandidat nr. 3 till Kommunfullmäktige

Namn: Joanna Gahnold
Ålder: 20år

I våras tog jag studenten och under studietiden har jag arbetat inom hemtjänsten i Hedemora kommun. Jag har såväl i skolan som inom omsorgen mött saker som inte är bra och måste förändras. Därför vill jag engagera mig i kommunpolitiken. Att det blev Kommunlistan föll sig naturligt då det är ett parti som verkar lokalt och med fokus på lokala frågor och utan koppling till gängse partipolitiska ställningstaganden. Dessutom vill Kommunlistan verka för en jämnare fördelning av kommunens resurser mellan centralort och landsbygd.

Frågor som engagerar mig speciellt är villkoren för de äldre och deras möjligheter till att välja boendeformer som passar den enskilde. Skolan är ett annat område och här är det viktigt att skolan anpassas till eleverna och inte tvärt om. Att landsbygdens skolor får finnas kvar och att barnen får växa upp i sin trygga hembygd.

Det är genom näringslivet som tillväxt kan skapas och som ger ökade skatteintäkter till kommunen och därmed möjlighet till bra omsorg och skola. Men det är också genom näringslivet arbetstillfällen skapas som ger oss unga möjlighet att finna jobb i Hedemora och att kunna bo kvar här. En viktig fråga för alla oss unga.
Jag kommer att verka för att Hedemora blir en levande kommun i alla sina delar så därför lägg din röst på mig!

Presentation av kandidat nr. 4 till Kommunfullmäktige

 

Namn: Larz Andersson
Ålder: 36år

Jag ställer upp i valet till kommunfullmäktige för att jag vill bidra till ett bättre Hedemora där alla kan bo och leva.

Frågorna jag brinner mest för är:
– Näringliv: Kommunen måste skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet i Hedemora.
– Bostäder: För att kunna växa som kommun behövs fler bostäder.
Hedemorabostäder måste ta sitt ansvar som kommunalt bostadsbolag.
– Infrastruktur: Många i Hedemora pendlar till skola och arbeten. Vi måste fortsätta ställa krav på bättre transportmöjligheter. Bättre vägar och järnvägar, fler bussar och tåg.
Fortsatt utbyggnad av fiber så fler företag kan etablera sig i kommunen och fler kan jobba hemifrån.

Ställde upp i valet 2014 för ett annat parti och blev invald i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- & samhällsbyggnadsnämnden.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för Kommunlistan detta val för att jag vill vara partiideologiskt oberoende och kunna bedriva den politik som gynnar Hedemora mest som kommun.

Presentation av kandidat nr. 1 till Kommunfullmäktige

Namn: Allan Mattsson
Pensionär

Jag ställer upp i valet för att jag anser att den nu styrande majoriteten för en politik som inte gynnar hela kommunen.
Man för en politik som under den gångna mandatperioden avrustat skolan.

Mina fritidsintressen är: Släktforskning, historia och motionsjogg.
Jag har genomfört 16 maratonlopp, lika många halvmaror och tre Lidingölopp.

Jag har gått 7 år i folkskolan. 2 år på Brunnsviks Folkhögskola och läst kurser i juridik och nationalekonomi på högskolan.

Min hjärtefråga inom kommunalpolitiken är att värna skolan. Att verka för att skolan får en budgetram utan besparingar, som leder till lägre barngrupper i förskolan, i grundskolan och flera legitimerade lärare i grundskolan.

Presentation av kandidat nr. 8 till Kommunfullmäktige

Namn: Inga-Britt Johansson
Ålder: 66år

Jag är pensionerad sjuksköterska. (arbetar fortfarande lite extra)
Jag tycker om att få umgås med mina två barnbarn, pyssla i trädgården och träffa vänner.

Jag vill att hela kommunen ska leva.

Mina hjärtefrågor är:

  1. att vi har en bra vård o omsorg, där både vårdtagare och personal känner sig nöjda.
  2. Förskola och Skola, viktigt att alla barn får en bra start. Extra stöd ska ges till barn med särskilda behov. Barnen är vår framtid!

Presentation av kandidat nr. 2 till Kommunfullmäktige

Namn: Per Bengtsson
Ålder: 73

Jag är idag pensionär. Under större delen av min yrkesverksamma tid hade jag ledande befattningar i företag inom Svensk basindustri. År som gett mig värdefulla erfarenheter, nationellt som internationellt, i utveckling och omdaning av stora organisationer. Erfarenheter som kan vara av intresse även för Hedemora kommun.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för Kommunlistan för att jag anser att Hedemora kommun har stor potential att utvecklas positivt och att skapa framtida tillväxt genom ett förbättrat företagsklimat och en mer väl avvägd balans i resurstilldelningen mellan Centralorten och Landsbygden. Jag vill att Hedemora skall vara en levande kommun i alla sina delar, och den resan måste ta sin början snarast.
Som Pensionär har man ingen fritid, men väl tid. Mina intressen är många, förutom familj och taxen Ricko, bl.a. jakt och fiske, fåglar, fotografering, husbygge och trädgården för att nämna några. Jag vill också lära mig så mycket som möjligt om vår kommun Hedemora.

För mig är det viktigt med goda uppväxtförutsättningar för våra barn och unga, bra stöd till barnfamiljer och personer med funktionsnedsättningar, bra boendeformer för alla åldersgrupper och en bra äldreomsorg, oavsett om man bor i Centralorten eller på Landsbygden. För att kunna erbjuda detta krävs ekonomisk tillväxt. Tillväxt skapas av alla våra lokala företagare och företag och deras anställda därför kommer jag att aktivt arbeta för ett rejält förbättrat näringslivsklimat. Hedemora behöver ett näringslivsklimat värt namnet!

 

Presentation av kandidat nr. 7 till Kommunfullmäktige

Namn: Ulf Kindlund
Ålder: 49 år

Jag jobbar som järnbruksarbetare och är även If Metall ordf förande där.
Jag ställer upp i valet för att jag tycker kommunen helt glömt Landsbygdsfrågorna
Jag vill att hela kommunen ska leva.

Mina fritidsintressen är familjen ,vara i naturen,all sport och att resa.

Mina hjärtefrågor inom politiken är Landsbygdsfrågor,skolfrågor och att våra äldre och funktionsnedsättningar ska ha en bra tillvaro med hög livskvalitet.