Kommunfullmäktiges avslutningsmiddag 2020-04-28

Med anledning av Hedemora kommuns inbjudan till avskedsmiddag för Kommunfullmäktige mandatperioden 2014-2018 och nuvarande har vi tillställt Ordförande i Kommunfullmäktige följande synpunkter;

Hedemora kommun har under en följd av år visat obalanser i ekonomin, och gör så fortfarande. Besparingskampanjer/åtgärder har satts in och genomförs och som följd av detta påverkas såväl servicen till medborgarna som medarbetares dagliga situation och arbetsmiljö. Att i ett läge då kostnadsjakt och besparingar ska prioriteras lägga pengar på middagar, sammankomster utanför kommungränsen och dylikt är stötande.

Vi i Kommunlistan menar att i Kommunens rådande ekonomiska läge ska verksamheten prioriteras och inte middagar och sammankomster för Kommunledning och Politiker. Kommunledning och Politiker måste i handling visa allvaret i läget och att besparingar gäller över hela linjen.

Samtliga Kommunlistans ledamöter tackar därför nej till inbjudan.

Kommunlistan

Per Bengtsson

Årsmötet 2020

Vid Kommunlistans årsmöte som hölls den 4 mars i partilokalen i Långshyttan omvaldes Per Bengtsson till ordförande för ytterligare ett år. Helen Edwards Lutsch, Joanna Gahnold omvaldes och nyval av Inga-Britt Johansson samtliga för en period om två år.

Styrelsen består av; Per Bengtsson (ordförande), Allan Mattsson (vice ordförande och kassör), Ulf Kindlund (sekreterare), Helen Edvards-Lutsch, Joanna Gahnold, Inga-Britt Johansson och George Larsson. Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt i nämnder och bolagsstyrelser.

Öppna Partimöten kommer att hållas första onsdagen i månaden med undantag för Juli-Augusti. Mötesplats kommer att cirkuleras mellan tätorterna och meddelas via partiets hemsida och via Facebook.

Öppet Hus – Onsdag 5 februari – Garpenberg

Vi tror på och verkar för en öppen dialog med kommuninnevånarna och kör vidare med Öppet Hus den första onsdagen i månaden undantaget juli-augusti. Vår intention är att cirkulera våra möten mellan Garpenberg, Hedemora, Långshyttan, Stjärnsund och Vikmanshyttan.

Onsdag 5 februari kl. 18.00 – 19.30 träffas vi vid Folketshus i Garpenberg.

Kom och dela med oss hur du ser på kommunens utveckling idag och imorgon!

Välkommen!

Årsmötet 2019

Vid Kommunlistans årsmöte som hölls den 6 mars i partilokalen i Långshyttan omvaldes Per Bengtsson till ordförande för ytterligare ett år. Allan Mattson, Ulf Kindlund och George Larsson omvaldes för en period om två år.

Styrelsen består av; Per Bengtsson (ordförande), Allan Mattsson (vice ordförande och kassör), Ulf Kindlund (sekreterare), Helen Edvards-Lutsch, Joanna Gahnold, Vesa Remsu och George Larsson. Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt i nämnder och bolagsstyrelser.

Öppna Partimöten kommer att hållas första onsdagen i månaden med undantag för Juli-Augusti. Mötesplats kommer att cirkuleras bland tätorterna och meddelas via partiets hemsida och på Facebook.