Interpellationer

2019

Interpellation om klimatkompensation i samband med tjänsteresa och flyg.

Interpellation om uppdraget som kontaktpolitiker.

Interpellation om back-up planer vid störningar av trygghetslarmen för hemsjukvården.

Interpellation om omklädningshytter vid baden i Långshyttan.

Interpellation om besluten om moduler till förskolan och nedläggningen av Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola.

2018

Interpellation om beslutet om att ta mat till äldreboendet Granen i Långshyttan ska tas från Jonsboskolans kök.

Interpellation om att det råder brist på legitimerade lärare och brist på undersköterskor.

Interpellation om varför inte bildningsnämndens ram tilldelats de resurser som regeringen avsett skulle tillfalla skolan.

Interpellation om att upprätta en risk- och konsekvensanalys i samband med bildningsnämndens budgetarbete.

Interpellation om hur länge det bör dröja innan bifallen motion verkställs.

Interpellation om effektivt användande av hemtjänstpersonal.

Interpellation om kommunfullmäktiges avtacknings- och välkomstmiddag ska genomföras med tanke på kommunens ekonomi.

2017

Interpellation om planer för orterna utanför centralorten Hedemora

Interpellation om att dagens skatter inte kan finansiera ett bibehållet offentligt åtagande.

2016

Interpellation om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) krav på fackförbundet Kommunal i de kommande avtalsförhandlingarna

Interpellation om uppföljning av arbetet med att certifiera Hedemora kommun som Fair Trade City

Interpellation om planer för upprustning och uppsnyggning av tätorter i kommunen

Interpellation om bildande av storregion

Interpellation om sjuktalen inom omsorgsnämndens verksamhetsområden

2015

Interpellation ställd till Omsorgsnämndens ordförande

Interpellation ställd till Bildningsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *