Motioner till Fullmäktige

2020

Motion om stöd till Anhörigvårdare.

Motion om återflytt av högstadiet till Jonsboskolan i Långshyttan.

2019

Motion om att det kommunala bidraget till vägföreningar ska höjas årligen med konsumentprisindex (KPI).

Motion om att se över parkeringarna i kommunen.

Motion om att se över parkeringsbevakningen i kommunen.

2018

Motion om att partiernas gruppledare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna ska ha tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom.

Motion om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan.

Motion om sociala krav vid upphandling.

Motion om kameraövervakning av kommunens parkeringsplatser vid tågstationen i Hedemora.

Motion om frysning av arvodesnivå för politiker.

2017

Motion om Återflytt av högstadiet till Jonsboskolan

Motion om Rostskydds- och målning av hopptorn vid Rällingbadet

Motion om Omklädningshytter vid Rällingbadet och Lången

Motion om Trivselåtgärder vid Centrumparken/Kesolunden

Motion om hundlatriner i Garpenberg, Långshyttan och Vikmanshyttan.

Motion om att kommunen ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial problemlösning

2016

Motion om konferenspolicy

Motion om införande av 80/90/100 -modellen

Motion om barnfattigdom

Motion om skyltning till Smedby

Motion om att Hedemora kommun implementerar ”god” i stället for ”skälig” vid tillämpning av 4 kap 1 § SoL

2015

Motion om fria arbetskläder för förskolepersonal

Skolpolitisk motion rörande social investering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *