Presentation av kandidat nr. 7 till Kommunfullmäktige

Namn: Ulf Kindlund
Ålder: 49 år

Jag jobbar som järnbruksarbetare och är även If Metall ordf förande där.
Jag ställer upp i valet för att jag tycker kommunen helt glömt Landsbygdsfrågorna
Jag vill att hela kommunen ska leva.

Mina fritidsintressen är familjen ,vara i naturen,all sport och att resa.

Mina hjärtefrågor inom politiken är Landsbygdsfrågor,skolfrågor och att våra äldre och funktionsnedsättningar ska ha en bra tillvaro med hög livskvalitet.