Presentation av kandidat nr. 6 till Kommunfullmäktige

Namn: Vesa Remsu 
Ålder 58år

Jag ställer upp i valet för att jag vill att hela Kommunen skall vara levande.

Brinner för att idrottslivet skall leva vidare i hela Kommunen.
Se till att Idrottsledarna får hålla på med idrotten och inte massa annat.
Jag kommer att verka för kostnadsfria Idrottsaktiviteter i Kommunens Idrottsanläggningar för ungdomarna.

Jag arbetar på LVM Älvgården SIS.
Mina intressen Golf, Ishockey och Resor.

Läs mer på www.kommunlistanihedemora.se

Presentation av kandidat nr. 3 till Kommunfullmäktige

Namn: Joanna Gahnold
Ålder: 20år

I våras tog jag studenten och under studietiden har jag arbetat inom hemtjänsten i Hedemora kommun. Jag har såväl i skolan som inom omsorgen mött saker som inte är bra och måste förändras. Därför vill jag engagera mig i kommunpolitiken. Att det blev Kommunlistan föll sig naturligt då det är ett parti som verkar lokalt och med fokus på lokala frågor och utan koppling till gängse partipolitiska ställningstaganden. Dessutom vill Kommunlistan verka för en jämnare fördelning av kommunens resurser mellan centralort och landsbygd.

Frågor som engagerar mig speciellt är villkoren för de äldre och deras möjligheter till att välja boendeformer som passar den enskilde. Skolan är ett annat område och här är det viktigt att skolan anpassas till eleverna och inte tvärt om. Att landsbygdens skolor får finnas kvar och att barnen får växa upp i sin trygga hembygd.

Det är genom näringslivet som tillväxt kan skapas och som ger ökade skatteintäkter till kommunen och därmed möjlighet till bra omsorg och skola. Men det är också genom näringslivet arbetstillfällen skapas som ger oss unga möjlighet att finna jobb i Hedemora och att kunna bo kvar här. En viktig fråga för alla oss unga.
Jag kommer att verka för att Hedemora blir en levande kommun i alla sina delar så därför lägg din röst på mig!

Presentation av kandidat nr. 8 till Kommunfullmäktige

Namn: Inga-Britt Johansson
Ålder: 66år

Jag är pensionerad sjuksköterska. (arbetar fortfarande lite extra)
Jag tycker om att få umgås med mina två barnbarn, pyssla i trädgården och träffa vänner.

Jag vill att hela kommunen ska leva.

Mina hjärtefrågor är:

  1. att vi har en bra vård o omsorg, där både vårdtagare och personal känner sig nöjda.
  2. Förskola och Skola, viktigt att alla barn får en bra start. Extra stöd ska ges till barn med särskilda behov. Barnen är vår framtid!